ច្បាប់ស្ដីពី ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​​តាំង​តំណាងរាស្ដ្រ

មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778