លទ្ធផលផ្លូវការ នៃ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​កំណត់​លំដាប់​លេខ​រៀង​បញ្ជី​បេក្ខជន នៃ​គណបក្ស​នយោបាយឈរឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ខេត្ត​ ប៉ៃលិន

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/052-28-03-2017-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778