នៅរសៀល​ថ្ងៃទី​២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ គ.ជ.ប សហការ​ជាមួយ​អង្គការ JICA បានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្ដីបីការផលិត​វិដេអូខ្លី និងពិធីប្រគល់​រង្វាន់​នៅ​សាលសិន្និសីទ គ.ជ.ប

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Untitled-8.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778