កិច្ចប្រជុំរវាង​តំណាង គ.ជ.ប ដឹក​នាំ​ដោយ​ឯកឧត្តម គួយ ប៊ុនរឿន អនុប្រធាន គ.ជ.ប និង​តំណាង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​អត្តសញ្ញាណកម្ម​នៃ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/S785-thumb.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778