កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជាមួយ​ភាគី​​ពាក់ព័ន្ធ ស្តីពី នីតិវិធី​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត នៅ​តាម​ឃុំ សង្កាត់ និង​ការ​បញ្ជូន​ទិន្នន័យមក គ.ជ.ប

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/270816_thumb.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778