សៀវភៅស ស្តីពីការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា​ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778