ក្រមសីលធម៌ សម្រាប់​យោធិននៃយោធពលខេមរភូមិន្ទ​​ នគរបាលជាតិ និងភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោត​ ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត