ឈ្មោះ និង​​អាសយដ្ឋា​ន​គណបក្ស​​នយោបាយ​​ដែល​ចូល​រួម​​ប្រកួត​ប្រជែង​​ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​​ជ្រើស​តាំងតំណាង​រាស្រ្ត នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០១៣