២៥. ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778