តារាងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នចំនួន​អ្នក​បាន​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត​ ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិ​ទី​២ ឆ្នាំ​២០១៩

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778