សេចក្តី​ជូនដំណឹង​លេខ​ ​០៣៥​៖​ ​ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ ​និង​ការ​ទទួលពាក្យ​សុំ​ចុះឈ្មោះ​អ្នកសង្កេតការណ៍​ជាតិ​ ​អន្តរជាតិ​ ​និង​ភា្ន​ក់​ងារ​គណបក្ស​នយោបាយ​ ​សម្រាប់​ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ ​និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ​ឆ្នាំ២០១៩​

ចែករំលែក(Share)
ទម្រង់​ពាក្យសុំចុះ​ឈ្មោះ​អ្នកសង្កេតការណ៍​ជាតិ​ សម្រាប់​ពិនិត្យបញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៩
  • ទម្រង់​ពាក្យសុំចុះ​ឈ្មោះ​អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរ​​ជាតិ​ សម្រាប់​ពិនិត្យបញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៩
  • មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778