ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន គ.ជ.ប លេខ​ ០៤ ចេញ​ផ្សាយ ថ្ងៃ​ទី២០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨ ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778