សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពីការប្រកាសទទួលស្គាល់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្រ្ត​ នីតិកាលទី៥ឆ្នាំ២០១៣​ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅមណ្ឌលខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778