សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៣៧​៖ ស្ថានីយវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍​ ចំនួន​ ៨ ប្រកាសជួល និង​លក់​ម៉ោង​ឱ្យ​គណបក្ស​នយោបាយ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ឃោសនា​បោះឆ្នោត

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778