សៀវភៅ​ណែនាំ​ គ.ក.ប/គ.ក.រ និង​ គធ.ខប សម្រាប់​ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778