សៀវភៅណែនាំ ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការដាក់ ការទទួល និង​ការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង​​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778