សៀវភៅណែនាំ​៖ នីតិវិធីនៃការដាក់ ការទទួល និង​ការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង​សម្រាប់​ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778