សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​ លេខ ០៨៨​៖​ ឯកឧត្ដម​ ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប ពន្យល់ពីរបៀបជៀសវាងការលួចសន្លឹកឆ្នោត

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778