សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០២៩​៖​ របៀបគូលសន្លឹកឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778