ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ គ.ជ.ប លេខ ០៣ ចេញផ្សាយ​ថ្ងៃទី​១៥ ខែ​មីនា​​ ឆ្នាំ​២០១៨ ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៨

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778