ពិធីចាប់ឆ្នោតកំណត់លំដាប់លេខរៀងគណបក្សនយោបាយ សម្រាប់បោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៨ នាថ្ងៃទី​០៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778