សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តមប្រធាន គ.ជ.ប ក្នុង​ពិធី​ចាប់ឆ្នោត​កំណត់​លំដាប់​លេខរៀង​គណបក្សនយោបាយ​លើសន្លឹកឆ្នោត សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ ឆ្នាំ២០១៨

ចែករំលែក(Share)
អានជាភាសា​អង់គ្លេស​៖ Opening speech Of H.E. Sik Bunhok, NEC Chairman On the holding of the draw to determine the order of political parties on ballot papers for the election of the members of the senate in 4th legislature 2018." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778