ប្រតិទិន​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​សមាជិក​ព្រឺទ្ធសភា នីតិកាល​ទី៤ ឆ្នាំ​២០១៨ (វិសោធនកម្ម​)

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778