តារាងគណបក្ស​នយោបាយ​ទទួល​បាន​​អាសនៈ នៃ​​លទ្ធផលផ្លូវការ​​ សម្រាប់​​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់ អាណត្តិ​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778