រូបភាពសកម្មភាព​៖​ ពិធីបើកវគ្គសិក្ខាសាលាអង្គការ IFES ស្តីពីសវនកម្មលើបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការស្រាវជ្រាវបែបអង្គេតភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម​ ហង្ស ពុទ្ធា សមាជិក និងជាអ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ

រូបភាពសកម្មភាព​៖​ ពិធីបើកវគ្គសិក្ខាសាលាអង្គការ IFES ស្តីពីសវនកម្មលើបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការស្រាវជ្រាវបែបអង្គេតភ្នំពេញ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម​ ហង្ស ពុទ្ធា សមាជិក និងជាអ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៨ ព្រឹក ។