សេចក្ដី​សម្រេច​ ស្ដីពី​ការ​ប្រកាស​កាលបរិច្ឆេទ នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្រ្ត​ សម្រាប់​នីតិកាល​ទី​៦ នៃ​រដ្ឋសភា