ខេត្តព្រះសីហនុ៖ នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត​បាន​រៀបចំ​ពិធី​បិទ​សន្និបាត​បូក​សរុប​ការងារ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ក្រោម​អធិបតីភាព​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ឯកឧត្តម​ប្រធាន ស៊ិក ប៊ុនហុក