រូបភាព​សកម្មភាព​៖ សន្និបាត​បូកសរុបការងារ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​​ អាណត្តិទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​សាល​សន្និបាត មជ្ឍមណ្ឌល​ពិភពមង្គល​ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​