សុន្ទរកថា ឯកឧត្ដម គួយ ប៊ុនរឿន អនុប្រធាន គ.ជ.ប ក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបការងារ រៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧