ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន គ.ជ.ប លេខ ២៩ ចេញផ្សាយថ្ងៃទី៣០ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧ ស្ដីពី​​ការ​បោះ​​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​​ អាណត្ដិ​ទី៤ ឆ្នាំ២០១៧