ទំនាក់ទំនង លេខាធិការដ្ឋាន​រាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត (​លធ.ខប​) ទាំង ២៥

.ក រាជធានី ខេត្ត លេខទូរស័ព្ទដៃ ឈ្មោះក្នុងបណ្តាញសង្គម (Facebook) ទីតាំង
០1 បន្ទាយមានជ័យ 012 456 754 / 016 540 540 ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ផែនទី
០2 បាត់ដំបង 012 882 289 / 012 209 383 ខេត្ត បាត់ដំបង ផែនទី
០3 កំពង់ចាម 012 884 587 ខេត្ត កំពង់ចាម ផែនទី
០4 កំពង់ឆ្នាំង 011 684 671 / 097 768 467 1 ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ផែនទី
០5 កំពង់ស្ពឺ 016 585 497​ / 016 313 108 ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ផែនទី
០6 កំពង់ធំ 012 618 165 / 012 850 793 ខេត្ត កំពង់ធំ ផែនទី
០7 កំពត 017 882 884 / 016 331 332 ខេត្ត កំពត ផែនទី
០8 កណ្តាល 011 393 416 / 012 965 782 ខេត្ត កណ្តាល ផែនទី
០9 កោះកុង 011 740 606 ខេត្ត កោះកុង ផែនទី
10 ក្រចេះ 012 789 409 / 012 938 118 ខេត្ត ក្រចេះ ផែនទី
11 មណ្ឌលគីរី 012 954 028 / 097 980 997 7 ខេត្ត មណ្ឌលគីរី ផែនទី
12 រាជធានីភ្នំពេញ 012 880 084 / 012 692 163 រាជធានីភ្នំពេញ ផែនទី
13 ព្រះវិហារ 095 575 726 / 012 766 680 ខេត្ត ព្រះវិហារ ផែនទី
14 ព្រៃវែង 012 996 889 ខេត្ត ព្រៃវែង ផែនទី
15 ពោធិ៍សាត់ 016 985 016 / 012 827 699 ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ ផែនទី
16 រតនគីរី 012 791 616 / 012 225 967 ខេត្ត រតនគីរី ផែនទី
17 សៀមរាប 012 820 145 / 097 949 996 3 ខេត្ត សៀមរាប ផែនទី
18 ព្រះសីហនុ 016 824 024 / 016 320 936 ខេត្ត ព្រះសីហនុ ផែនទី
19 ស្ទឹងត្រែង 012 944 751 ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ផែនទី
20 ស្វាយរៀង 011 874 867 / 097 354 374 4 ខេត្ត ស្វាយរៀង ផែនទី
21 តាកែវ 016 732 017 / 012 311 471 ខេត្ត តាកែវ ផែនទី
22 កែប 012 957 242 / 012 608 345 ខេត្ត កែប ផែនទី
23 ប៉ៃលិន 011 550 002 / 017 711 445 ខេត្ត ប៉ៃលិន ផែនទី
24 ឧត្តរមានជ័យ 011 737 882 / 012 365 680 ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ផែនទី
25 ត្បូងឃ្មុំ 078 998 678 / 012 850 040 ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ផែនទី
ចែករំលែក(Share)
.ករាជធានី ខេត្តលេខទូរស័ព្ទដៃឈ្មោះក្នុងបណ្តាញសង្គម (Facebook)ទីតាំង
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778