ចំរៀង​កាយវិការក្រោម​ចំណងជើងថា៖ តើមាន​ឯកសារ​អ្វី​ខ្លះ​ ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះបោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​ ឆ្នាំ​២០១៦​​​​ នេះបាន?

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778