ចុះ​ថ្ងៃទី​២៣ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧៖ ស្ដីពី​ ការ​លុប​ឈ្មោះ​បេក្ខជន​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​នៃ​គណបក្ស​នយោបាយ​ដែល​មាន​អាយុ​មិន​គ្រប់​ ២៥ឆ្នាំ​ គិត​មក​ទល់​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់​ មាន​ឈ្មោះ​លើស​ពី​មួយ​ លាឈប់ និង​ទទួល​មរណ​ភាព​

មន្រ្តី​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778