គោលការណ៍ នៃ​ការ​ផលិត​ស្ប៉ត​របស់​គណបក្ស​នយោបាយ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778