គណបក្ស​នយោបាយ​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​បេក្ខ​ជន​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៤ នៅ​ថ្ងៃទី​០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧