សេច​ក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ ៖ គ.ជ.ប នឹង​មាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ ស្ដីពី ការ​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​បេក្ខជន​ផ្លូវ​ការ​នៅ គឃ.​សប និង​ការ​ចែក​ប័ណ្ណ​ព័ត៌​មាន​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​តាម​ភូមិ​ ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់​

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/077-07-04-2017-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778