ប្រកាសព័ត៌មានលេខ ០៦៩ គ.ជ.ប/អគ្គ/ប្រ.ក.ព ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧៖ គ.ជ.ប បាន​ទទួល​ជួប​លោក​ប្រធាន​នាយក​ដ្ឋាន​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ទី​១ នៃ​ក្រសួង​ការ​បរទេស​ប្រទេស​ជប៉ុន​ ក្រោម​អធិបតីភាព​ ឯកឧត្ដ​ម ស៊ិក ប៊ុនហុក​ ប្រធាន គ.ជ.ប

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/069-30-03-2017.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778