សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ០៤៥​៖ នៅថ្ងៃទី​១៥ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧ វេលាម៉ោង ០២:៣០នាទី រសៀល នាយកដ្ឋាន​ប្រតិបត្តិការនៃ​ គ.ជ.ប បានរៀបចំការ​ត្រួតពិនិត្យ​ឈ្មោះគណបក្សនយោបាយ និង​ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់គណបក្សនយោបាយ

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/thumb03.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778