សេចក្តីជូនដំណឹង ៖ គ.ជ.ប នឹងមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី ការ​ផ្តល់​សុពល​ភាព​ និង​ប្រកាស​ផ្សាយ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ផ្លូវ​ការ ឆ្នាំ​២០១៦ នាថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ វេលាម៉ោង ១០: ០០នាទីព្រឹក​ នៅ​សាល​សន្និសីទ គ.ជ.ប

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/2017-2-1-15-43-19-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778