សេចក្ដីសម្រេច ស្ដី​ពី​ ការកែសម្រួល​បទបញ្ជា​ និងនីតិវិធី​សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដើម្បី​រៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឆ្នាំ២០១៦​ ទាក់ទងនឹងការទទួល​ និងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង ដែលនាំឱ្យមានការផ្ដទ្ទាទោស

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.necelect.org.kh/khmer/sites/default/files/field/image/Untitled-3_4.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778